Regulament Cadou Trimmer Silk’n Perfect Touch

REGULAMENTUL OFICIAL CAMPANIEI Cadou Trimmer Silk’n Perfect Touch la orice epilator IPL Silk’n comandat pe www.softcare.ro

 

  1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1 Unicul Organizator al prezentei campanii este societatea comerciala AROBS Transilvania Software S.A. (“Organizatorul”), cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Donath nr. 11, ap. 28, jud. Cluj, înregistrata la Registrul Comertului Cluj cu numarul J12/1845/1998, cod de înregistrare fiscala RO 11291045. Organizatorul va derula campania pe baza prezentului regulament.

1.2 Campania se va desfasura conform prezentului Regulament (denumit “Regulament oficial”), care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.3 Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Regulamentul Oficial al Campaniei este disponibil in mod gratuit la punctul de lucru al Organizatorului din Cluj-Napoca, str. Sapatorilor, nr. 5, jud. Cluj si pe site-ul www.softcare.ro. Orice modificare la prezentul Regulament Oficial se va realiza prin incheierea unui Act Aditional la Regulament care va fi publicat pe site-ul www.softcare.ro.

1.4 Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial si ale legislatiei aplicabile.

 

  1. DURATA CAMPANIEI SI LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1 Campania se va desfășura în perioada 15-19 mai 2019, în limita stocului disponibil și este valabilă pentru comenzile de epilatoare IPL Silk’n plasate pe site-ul www.softcare.ro (excepție făcând seturile care conțin epilatoare Silk’n).

 

  1. PREMIUL CAMPANIEI
    3.1 La fiecare epilator IPL Silk’n comandat (exceptand seturile care conțin epilatoare IPL Silk’n) se ofera cadou un trimmer Silk’n Perfect Touch.

 

  1. INCETAREA / INTRERUPEREA CAMPANIEI

4.1 Campania poate inceta oricand in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura fie desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

4.2 Campania poate fi suspendata ori poate inceta oricand in baza deciziei Organizatorului, fara ca prin aceasta sa se nasca vreun drept la despagubire, cu conditia ca Organizatorul sa comunice in prealabil o astfel de situatie.

  1. CLAUZE DIVERSE
    5.1 Pentru informatii suplimentare cu privire la acest regulament si la desfasurarea campaniei participantii se vor adresa la telefon 0740 210 994 sau la sediul AROBS Transilvania Software, Str. Sapatorilor nr.5, , Cluj-Napoca, de luni pana vineri, intre orele 08.30-17.00.

Societatea AROBS Transilvania Software S.A.